PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas  

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo   

Mokykloje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą paskirtas asmuo, Ilona Čiapienė, telef. :+37068664207 .

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

  1. Tiesiogiai atvykęs į Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklą Viekšniai, Mažeikių g. 2
  1. Kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai
  2. Viešai