Istorija

1994 m. rugsėjo mėn. Viekšniuose pradėjo veikti muzikos mokykla kaip Ventos muzikos mokyklos filialas. Pirmaisiais metais vaikai galėjo mokytis chorinio dainavimo, groti akordeonu, fortepijonu, pučiamaisiais instrumentais. Metams bėgant augo moksleivių skaičius, didėjo pedagogų kolektyvas ir ugdytiniai jau galėjo groti klarnetu, smuiku. Nuo 1999-ųjų mokykla veikia kaip savarankiška, juridines teises turinti įstaiga. Tais pačiais metais atidarytas dailės skyrius. 2003 metais įsteigtas teatro skyrius, o mokyklai suteiktas Vinco Deniušio meno mokyklos vardas.

VIEKŠNIŲ VINCO DENIUŠIO MUZIKOS MOKYKLA, neformaliojo meninio ugdymo įstaiga Viekšniuose.

Mokykloje veikia visų meno sričių skyriai: muzikos (fortepijono, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, akordeono, chorinio dainavimo, sintezatoriaus, gitaros, muzikos teorijos ir kt.), dailės (piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos, dailės istorijos ir kt.), dramos (teatro raiškos, sceninės kalbos, sceninio judesio, teatro istorijos ir kt.), choreografijos (lietuvių sceninio šokio, klasikinio šokio, istorinio buitinio šokio, pasaulio tautų sceninio šokio, šiuolaikinio pramoginio šokio ir kt.) skyriai.

Nuo pat įsikūrimo mokykloje dirba direktorius Vitalis Lizdenis, mokytojai Algis Voveris, Kristina Daugintienė, Milda Tenienė, Rasa Lizdenienė, vėliau prisijunge dar akordeonistas Rimantas Mikalauskas, stažavęsis Italijoje, tarptautinio konkurso laureatas, gitaros mokytojas Raimondas Margalikas. Net tris grupes mokinių šokio meno moko Edita Paulauskaitė.

Mokyklos himnas

Tebus taip

Čia, kur ąžuolas ošia galingas,

Čia iš sankryžos trys keliai tiesias –

Viekšniškiams jėgų tenestinga

Pradžiai kelio į meną, į šviesą.

Čia, kur garsino vardą tėvynės

Mūs Kačinskas, Gudaitis, Miltinis, –

Testovės, kaip tas ąžuolas stovi,

Vinco Deniušio meno šventovė.

Tebus kelio pradžia mums į meną:

Širdį muzika čia tesuvirpina,

Te paveiksluose jausmas gyvena,

O vaidyba vaizduotę sutvirtina.