VELYKOS – VILTIS GYVENTI

pagal | 2024-03-29

Velykų rytą persvara krypsta į gyvenimą; gyvenimas laimi, gėris laimi.

Nukryžiuotas Kristus yra prisikėlęs, jis yra išėjęs iš kapo.

Linkime, kad visos tautos susivienytų pagarbinti Jį auštant ateinančiai dienai!

M. K. Čiurlionis – Himnas pasaulio valdovui. 1906 m.