Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programa

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Ilona Čiapienė, telef. :+37068664207 , el. paštas ilonaciapiene@gmail.com