Naujienos

KALĖDINĖS ŽIEMOS ATOSTOGOS

2021 12 27 iki 2022 01 07

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ


2021 10 29 

RUDENS ATOSTOGOS nuo lapkričio 3 iki 9 dienos.


Kviečiame nemokamai pasiimti 2021 m. „Muzikos kalendorių“. XXXI kalendoriaus numeris tapo pirmuoju skaitmeniniu. Tad jį dabar galite atsiversti bet kada ir iš bet kur, o, įsidiegę į Google kalendoriaus programėlę telefone, planšetėje ar kompiuteryje, šį beveik du tūkstančius muzikinių sukakčių aprėpiantį, bet vos 312 kilobaitų „tesveriantį“ leidinį visada turėsite savo rankinėje ar kišenėje. Programėlė taip pat leis naudotis papildomomis kalendoriaus galimybėmis 

Kviečiame:
1. Aplankyti kalendoriaus elektroninę svetainę

1. Aplankyti kalendoriaus elektroninę svetainę  kalendorius.apiemuzika.lt
2. 
Įsidiegti muzikines sukaktis į Google kalendoriaus programėlę (užtruksite dvi minutes).
3. Paremti kalendoriaus leidybą užsisakydami 
savanorišką prenumeratą (nuo 0,5 Eur).
4. 
Pasiūlyti atnaujinti muzikines sukaktis (pranešti apie klaidą, patikslinti esamą ar pasiūlyti dar neįtrauktą įvykį).
5. Perduoti šią žinią savo draugams, kuriems taip pat rūpi muzikinio gyvenimo atminties išsaugojimas.


Vyriausybės 2020 gruodžio 14 d. nutarimas dėl karantino paskelbimo (įsigalioja gruodžio 16 d.)

Kaip ir iki šiol, neformalusis švietimas vyksta nuotoliniu būdu. 


Nuo 2020 12 09 iki 2020 12 31 meno mokyklos ugdymo planas vykdomas vadovaujantis 

LRV nutarimu 2020 12 07 Nr. 1364žr >>>  
2.2.9.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;
Nuo 2020 10 26 iki 2020 11 08 meno mokyklos ugdymo planas vykdomas vadovaujantis 

LRV nutarimu 2020 10 21 Nr. 1160. žr >>>SVEIKINAME TARPTRAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS PROGA

2020 09 01 

               "Dievo išmintis padėjo žmoguje amžinus pamatus! 

Mumyse pasėtos visos mokslų sėklos, ir Dievas, kaip mokytojas, iškelia giliai slypinčius gabumus."

Naujuose mokslo metuose dar kartą leiskime pabusti 

mumyse esantiems menams.


Sveikinu su naujais mokslo metais.

Vitalis Lizdenis


2020 06 02 d. Šiais metais Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklą baigė:


Gerda Kučinskaitė, Rugilė Miškinytė - chorinio dainavimo kl., mokytoja Odeta Dargienė

Aleksandra Sofia Otulak - smuiko kl., mokytoja Kristina Daugintienė

Gvidas Sketrys - pučiamųjų kl., mokytojas Arūnas Jakutis.

Kamilė Stonkutė, Evelina Taujenytė - fortepijono kl., mokytoja Rasa Lizdenienė

Samanta Bakytė - teatro kl., mokytoja Rita Bacevičienė.

Jokūbas Deltuva - gitaros kl., mokytojas Vitalis Lizdenis.

Vėjūnas Gaižauskas - keramikos kl., mokytojas Vitalijus Baltutis.

Vanesa Kugrytė - dailės kl., mokytoja Aleksandra Norbutienė.

Ugnė Šiaulytė - dailės kl., mokytojas Vitalijus Baltutis.


Maloniai kviečiame jums patogiu laiku atsiimti neformaliojo švietimo pažymėjimus.

Direktorius Vitalis Lizdenis +37061028486


2020 03 29
Ką norėjau pasakyti:
·       Meno mokykla jautrus dalykas visiems  - mokytojams, vaikams ir jų tėveliams. Tiesiog visam miestui.
 Jūsų namai tampa mokykla. Jūsų namų šventovė bus ir menų šventovė. Todėl reiks priprasti prie naujų 
gyvenimo sąlygų.
·       Nuotolinis mokymas susideda iš užduočių bei savarankiško darbo. Tai nėra mokymas nuolatos 
prisijungus prie sistemos.
·       Svarbu aplinka - jei įmanoma, atskiras kambarys, stalas,  kėdė, muzikos instrumentas, priemonės
 užduotims atlikti, kompiuteris. Neblaškanti aplinka. Geriau kompiuteris nei telefonas ar planšetė. 
Geriau stalas ir kėdė nei fotelis.
·       Mokytojai ir mokiniai padėkite vieni kitiems. Nes šiomis dienomis patirsite nuotykį, naują galimybę 
susitikti virtualioje aplinkoje. Jūsų santykis lems mokymosi kokybę.
·       Pradžioje mažiau užduočių. Mokytojai , vaikai ir tėveliai paklauskite vieni kitų, gal galite būti vieni 
kitiems kuo nors naudingi nuotolinių pamokų metu. Kiek galint mažiau naudokite kompiuterinių programų. 
Užtenka susisiekti telefonu, elektroniniu paštu, jei yra galimybė, messenger pagalba.
·       Dienotvarkė. Kada dirbame ir mokomės, kada pietaujame ir kada pramogaujame. Pamokų tvarkaraštis
 yra toks, koks ir buvo. Darykite pertraukas nuo 10 iki 30 min., pamokos metu. Svarbu nepatirti streso.
·       Pamokos tvarka. Kai dėl aplinkos sutarsite, tada siųskite užduotis. Prasideda pamoka. 
Siunčiamos užduotys. Pamokos metu niekas nevaikšto, visi stengiasi netrukdyti vieni kitiems. 
Mokytojai grupinėse ir individualiose pamokse susisiekia su mokiniais asmeniškai.
·       Pirmas dvi savaites mokiniai nėra vertinami, t. y. jiems duotos užduotys nėra tikrinamos, 
nebent pats mokinys norėtų, kad mokytojas ar tėvai tai pamatytų ar išgirstų.
Linkiu malonaus laiko virtualioje aplinkoje.

Direktorius   Vitalis Lizdenis

Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas žr. >>>


2020 03 17 Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, pranešame, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. Meno mokykloje privalomai neorganizuojame neformaliojo vaikų švietimo,  formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo.

Taip pat vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-929 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ skiriamos mokiniams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. pavasario (Velykų) atostogos.

   Informuojame, jog karantino laikotarpiu visais klausimais galima kreiptis:

Direktorius Vitalis Lizdenis  tel.: +370 610 28486

El.paštas: *vdeniusismm@gmail.com

 Sekite informaciją  - Internetinė svetainė:   http://vdeniusismm.lt/

 ir facebook paskyroje - Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklaInformacija dėl koronaviruso - https://www.google.com/url?q=https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso&sa=D&ust=1583226631654000&usg=AFQjCNEGcPhTGrtlOePdEfwZC0mEoZK8vA


2020 02 16 O LIETUVA, BŪK PER AMŽIUS LAISVA!


2020 01 16 Fortepijono mokytojos Rasos Lizdenienės klasės koncertas tėvams. Gražiausios melodijos skambėjo naujai įsigytu fortepijonu.


2020 01 15 LIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ TELEVIZIJOS KONKURSO "DAINŲ DAINELĖ" II turo dalyviai - Samanta Lukošiūtė, vadovė Odeta Dargienė. Koncertmeisteriai: Aleksandra Sofia Otulak ( smuikas ) ir Audronė Breitmozerienė ( fortepijonas )


Viekšnių Politechnikos mokyklos salėje 
2019 gruodžio 27 dieną 14 val.  kviečiame į Kalėdinį meno mokyklos mokinių koncertą .

2019 12 11 Viekšnių vaistinės muziejuje, vyko advento vakaras. Dalyvavo chorinio dainavimo, teatro, smuiko, gitaros ir fortepijono klasės mokiniai. Renginį vedė mokytoja Rasa Lizdenienė.


2019 10 13 Tarptautinės mokytojų dienos - proga Mažeikių rajono savivaldybės vadovai, Seimo nariai už nuoširdų, kūrybišką pedagoginį darbą ir bendražmogiškųjų vertybių ugdymą įteikė padėkos raštą ir atminimo dovanas smuiko mokytojai metodininkei Kristinai Daugintienei.2019 06 12 Mažeikių Vytauto KLovos muzikos mokykloje vyko neformaliojo ugdymo mokyklų mokinių ir jų mokytojų pagerbimo šventė. Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius padėkos raštu už išskirtinius meninius ugdymosi pasiekimus ir rajono garsinimą apdovanojo Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos mokinę Samantą Lukošiūtę ir mokytoją Odetą Dargienę.

2019 06 08 d. Akmenės gamtos ir kultūros parke vyko Akmenės rajono šventė "Akmenės smuikelis", skirta kompozitoriaus Juozo Naujalio, Pasaulio lietuvių ir Žemaitijos metams paminėti. Šventėje dalyvavo Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos choras "RASKILA", mokytoja Odeta Dargienė.

2019 05 15 d. Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykloje vyko baigiamasis egzaminas. Šiais metais mokyklą baigė: Skirmantė Meškytė - smuiko kl., mokytoja Kristina Daugintienė. Ugnė Kinčinaitė, Akvilė Pekštenytė, Kamilė Stonkutė - fortepijono kl., mokytoja Rasa Lizdenienė. Aldija Eselinaitė - fortepijono kl., mokytoja Jurgita Kungienė. Deimantė Brazdeikytė - sintezatoriaus kl., mokytojas Donatas Balvočius. Šarūnas Macijauskas, Augustina Mockevičiūtė - teatro kl., mokytoja Rita Bacevičienė.

2019 04 26 d. 16 val. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filiale poezijos vakaras "Viekšniai - mūsų kraštas" dalyvavo Astijus Kateiva, Nedas Žukauskas ir Akvilė Grigutė, mokytoja Rita Bacevičienė.


2019 03 29 Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje vykusiame Respublikiniame vaikų ir mokinių dainavimo konkurse "Vyturiai ir vyturėliai" Samanta Lukošiutė (mok. Odeta Dargienė, koncertmeisterė Audronė Breitmozerienė) laimėjo II vietą. Sveikiname ir džiaugiamės kartu.


2016 03 22  mokyklos suaugusiųjų šokių grupė "Airina", vadovė Edita Gaižauskienė dalyvavo Mažeikių kultūros centre festivalyje "Šokių kokteilis - 2019"  

 KOVO - 11 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

DŽIAUGIAMĖS BŪDAMI LAISVI IR NEPRIKLAUSOMI


2019 02 27 Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje vyko respublikinis meno ir muzikos mokyklų teatrinio meno dalyko MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSAS, skirtas Žemaitijos paminėjimo 800-tosioms metinėms. Dalyvavo teatro klasės mokinė MARTYNA BAKYTĖ ir vyr. mokytoja RITA BACEVIČIENĖ. Sveikinam ir linkimė sėkmės


2019 02 15 "Žiemos atvaizdai lango galerijoje." Dailės mokytoja Aleksandra Norbutienė ir jos mokiniai.

2019 01 24 Viekšnių lopšelyje darželyje "Liepaitė" koncertas "KVIEČIAME MOKYTIS". Dalyvavo pradinių klasių mokiniai ir mokytojai Odeta Dargienė ir Rasa Lizdenienė.

Minime Sausio 13 Laisvės gynėjų dieną. Džiaugiamės, kad esame laisvi.
Choras "Raskila". Mokytojai Odeta Dargienė ir Vitalis Lizdenis.
www.facebook.com/VieksniuMenoMokykla/

Viekšnių Politechnikos mokyklos salėje

2018 gruodžio 27 dieną 16 val.  kviečiame į Kalėdinį meno mokyklos mokinių koncertą .


Viekšnių vaistinės muziejuje

2018 gruodžio 18 d. , 15 val. advento renginys, 

skirtas Sofijai Ueiskytei-Aleksandravičienei atminti

Dalyvauja teatro ir fortepijono klasės mokytojai ir mokiniai


Vincui Deniušiui 115 metų

Negailestingas laikas į praeitį gramzdina viską: ir žavius jaunystės prisiminimus, mokslo metų išgyvenimus, mokytojų paveikslus… Viską… Bet būna įvykių, žmonių, susitikimų, kurių nepamirštama, gal tik nudyla tų prisiminimų detalės. Taip bus nutikę ir minint universalų menininką, muziką – trimitininką, chorų organizatorių ir dirigentą, pučiamųjų orkestrų, vaidybos būrelių bei skudutininkų ansamblių vadovą, dainų švenčių dalyvį, muzikos mokytoją Vincą Deniušį. 

Muzikologas Vaclovas Juodpusis


Sveikiname mokytojus.

Šiais metais baigė:

Smuiko klasėje

Mokytoja Kristina Daugintienė -  Justina Katkauskaitė,  Kotryna Lukošiūtė

Fortepijono klasėje

Mokytoja Rasa Lizdenienė - Eimantas Baranauskas, Rugilė Milieškaitė, Justas Vitkauskas

Mokytoja Jurgita Kungienė -  Klaudija Pleškytė, Gabrielė Stončiūtė,  Giedrė Krasauskaitė, Julija Stonkutė

Chorinio dainavimo klasė

Moktoja Odeta Dargienė - Gabija Čiužaitė, Evelina Taujenytė

Gitaros klasė

Mokytojas Vitalis Lizdenis - Vaiva Bertulytė, Aistis Čiužas, Kornelijus Lisauskas, Domantas Kugrys, Vakaris Pargauskas

Dailės klasė

Mokytoja Rūta Kučinskaitė - Rozgaitė Nomeda

Mokytojas Vitalijus baltutis - Cicėnas Antanas


2018 05 10 spektaklis "Žilvynėlis" pagal Anzelmo Matučio Jūrų marių pasaką "Eglės sūnūs" Režisierė Rita Bacevičienė. Vaidina Tatro klasės mokiniai

2018 05 04 Spektaklis Oskaras ir ponia Rožė. Pagal Eric - Emanuel Schmit knygą. Režisierė, scenografė - Rūta Kučinskaitė. Vaidina: Oskaras - Vėjūnas Gaižauskas, Močiutė Rožė - Rūta Kučinskaitė, Pegė Bliu - Milvydė Juršėnaitė, Kepsnys(Ivas) - Danielius Dargis, Spragėsis - Dija Pušinskaitė, Bridžita - Liepa Bertašiūtė, Sandra(KInė) - Jovilė Bertašiūtė, Dr. Diuseldorfas - Šarūnas Kačionas, vyr. sesuo p. Gomet - Darijans Vilimaitė, Naktinė seselė p. Diukru - Vanesa Kugrytė, seselė - Miglė Taujenytė, slaugė - Kamilė Mašeckaitė, Valytoja - Dominyka Deltuvaitė, Oskaro mama - Raimonda Bružaitė, Oskaro tėtis - Vakaris Kučinskas. Grso operatorius Giedrius Gaižauskas, apšvietėjas Gintaras Mikutis

2018 03 23 Viekšnių vaistinės muziejuje vyko renginys, skirtas Pasaulinei poezijos dienai „Valanda po fotografijos, poezijos ir muzikos sparnu". Renginio metu teatro klasės mokytoja Rita Bacevičienė ir mokinė Martyna Bakytė skaitė Jūratės Norvaišienės-Pečetauskaitės eiles. Skambėjo K. Debiusy, S. Prokofjevo, E. Grigo, F. Šopeno, S. Rachmaninovo, F. Listo kūriniai fortepijonui, kuriuos atliko Giedrė Krasauskaitė. Jos mokytoja Jurgita Kungienė.


2018 03 03 Vyko dainų šventės dainų dienos „Vienybė težydi" perklausą. Sveikiname jaunių chorą "Raskila" (mokytoja metodininkė Odeta Dargienė, akomponuoja mokytoja metodininkė Audronė Breitmozerienė) praėjus perklausą ir patekus į dainų šventę.

2018 02 21 Viekšnių vaistinės muziejuje Snieginos Chriščinavičienės poezijos knygos „Žemaitiškas eilis " pristatymas. Dalyvavo meno mokyklos choras "Raskila" Mokytoja metodininkė Odeta Dargienė, koncertmeisterė mokytoja metodininkė Audronė Breitmozerienė.

dainele_logo mini

  Samanta Lukošiūtė ir Kotryna Daukšaitė  pateko į antrą turą, 
  kuris vyks plungėje 19 sausio. Sveikiname  Džiaugiamės palaikome! 
  Atlikėjus ruošia mokytoja metodininkė Odeta Dargienė akomponuoja 
  mokytoja  metodininkė Audronė Breitmozerienė 2017 12 28 Meno mokyklos moksleivių darbų paroda "Žiemos džiaugsmai ir angelai"

2017 12 27 Vyko Kalėdinis meno mokyklos mokinių koncertas.2017 12 15 Viekšnių vaistinės muziejuje vyko renginys  skirtas pianistei pedagogei Sofijai Ueiskytei-Aleksandravičienei. Renginį pravedė teatro klasės vyr. mokytoja Rita Bacevičienė. Teatro klasės mokiniai suvaidino lėlių spektaklį " Kas stipresnis galingesnis" Pianinu grojo Giedrė Krasauskaitė. Jos mokytoja Jurgita Kungienė.


2017 11 25 Mūsų mokyklos mokytojos metodininkės Kristinos Daugintienės mokinė Aleksandra Sofija Otulak dalyvavo VI respublikiniame Romualdo Žaldoko smuikininkų ir violončelininkų konkurse ir laimėjo III vietą. Sveikiname ir džiaugiamės. 

2017 11 24 Ventos meno mokykloje vyko ketvirtasis tarptautinis jaunųjų talentų festivalis "Menų mozaika". Dalyvavo mūsų mokyklos dailininkai: Vanesa Kugrytė, Ugnė Šiaulytė, Nomeda Rozgaitė, Raimonda Bružaitė mokytoja metodininkė Rūta Kučinskaitė.

2017 11 20 vyko koncertų ciklo "Mūsų miesteliai" koncertai Viekšniuose tarp kurių ir viktorina "Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarai. Lietuvos 100-mečio muzikai ir muzika" bei atvira muzikos pamoka Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykloje, kuria vedė operos solistai Irena Zelenkauskaite ir Arūnas Mikalkėnas pianistė Olga Taškinaitė ir muzikologas Vaclovas Juodpusis.

2017 10 27 Rugsėjo mėnesį Mažeikių Raudonajame Kryžiuje įvyko piešinių konkursas „Pirmosios pagalbos teikimas ir Raudonasis Kryžius". Smagu, kad konkurse dalyvavo 27 mokiniai, kurie mokosi skirtingose rajono mokyklose.
Piešinių konkurse I ir III vietas užėmė mūsų mokyklos mokinės  Jovilė Balčiauskytė ir Ugnė Šiaulytė. Mokines paruošė mokytoja metodininkė Rūta Kučinskaitė

2017 10 12 Teatro klasės mokiniai kartu su tėveliais ir mokytoja Rita Bacevičiene sekmadienio popietę žiūrėjo Šiaulių dramos teatro spektaklį "Sausio žibuoklės" pagal Samuelio Maršalo pasaką "Dvylika mėnesių"


2017 09 16 Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų jungtinio styginių orkestro koncertas "Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui"

Dalyvavo smuikininkės Aleksandra Sofia Otulak ir Kotryna Lukošiūtė 

Mokytoja metodininkė Kristina Daugintienė


2017 09 01 Mokslo metų pradžios šventės akimirkos2017 06 11 Klaipėdoje vyko vakarų Lietuvos krašto dainų šventė skirta Mažosios Lietuvos lietuvių Dainų šventės 90- mečiui paminėti. Šioje šventėje dalyvavo ir Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos jaunių choras "Raskila". 

Mokytoja - metodininkė: Odeta Dargienė


2017 05 25-29 Mokslo metų pabaiga

Visas nuotraukas galite atsiųsti čia >>>


2017 05 12  KONCERTAS "MANO MAMYTEI IR TĖVELIUI"


2017 04 28 Šokių grupė "Tornero" dalyvavo koncerte"Drugelių sukury" 

Mokytoja: Edita Gaižauskienė


2017 04 09 Linijiniu sokiu grupe "Airina" dalyvavo suaugusiųjų šokių
festivalyje "Šokių kokteilis - 2017"
Mokytoja: Edita Gaižauskienė

2017 04 01 "LIETUVIŠKOS MUZIKOS LABIRINTAIS" 

Sveikiname Ieva Buknytę ir jos mokytoją Audronę Breitmozerienę tapus 

konkurso "LIETUVIŠKOS MUZIKOS LABIRINTAIS" diplomante


2017 03 09 "Vyturiai ir vyturėliai" Kelmėje 

Mokytoja - metodininkė: Odeta Dargienė


ADVENTAS

Mokykla papuošė adventinis vainikas, kurį sukūrė mokytoja Rūta Kučinskaitė.

2016 gruodžio 15 d. 16 val.  Viekšnių Vaistinės muziejuje advento popietė.

Skambės adventinė muzika

Maloniai kviečiame.


DAINŲ DAINELĖ 2016

Sveikiname Dainų dainelės šalies etapo dalyvę

Kotryną Daukšaitę  ir vadovę mokytoją-metodininkę Odetą Dargienę.

koncertmeisterę  mokytoją metodininkę Audronę Breitmozerienę.

Kviečiame visus žiūrėti pasirodymą per LRT gegužės 8 d. 11 val. 

Maloniai prašome balsuoti   http://dainudainele.lt/  už Nr. 5 visą savaitę


LIETUVOS MOKSLEIVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 2016
,,Tu mums viena" Liepos 6 d.
Sveikiname mokyklos jaunių chorą "Raskila" 
ir jos vadovę mokytoją metodininkę Odetą Dargienę
patekusius į šią šventę.


KLAIPĖDA STASIO ŠIMKAUS KONCERVATORIJA RESPUBLIKINIS

R.ŽALDOKO SMUIKININKŲ KONKURSAS

Sveikiname konkurso dalyvę Aleksandra Sofija Otulak

ir jos mokytoja metodininkę Kristina DaugintienėSTYGINIŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIU FESTIVALIS NAUJOJOJE AKMENĖJE 

„STEBUKLINGAS STRYKAS - 2016"

Viekšnių geriausieji smuikininkai

1. Aleksandra Sofija Otulak

2. Justina Katkauskaitė

3. Rita Lukošiūtė

4. Kotryna Lukošiūtė

5. Skirmantė Meškytė

Vadovė  Kristina Daugintienė


VELYKINIS MEDIS


Floristikos studija mokytoja Gitana Butkuvienė


LIETUVOS MOKINIŲ KERAMIKOS KONKURSAS

 „ŽAIDIMAS", SKIRTO VIETOS BENDRUOMENIŲ METAMS


Gabrielė Glodenytė, Dominyka Deltuvaitė

Vanesa Kugrytė - mokytoja Aleksandra Norbutienė

Nomeda Rozgaitė - mokytojas Vitalijus Baltutis.