Konkursas

Skelbiamas konkursas 

Mažeikių rajono Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2021 m.  birželio 10 d.

Atranka vyks 2021 m. spalio 12 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,71 bazinio dydžio


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams2021 08 16. Skelbiama pretendentų atranka muzikos (gitara)  mokytojo  darbo vietai užimti. 

Konkursas vyks meno mokykloje vyks 2021 m. rugpjūčio 25 d.. 10.00 val.

Darbo pobūdis: 

Muzikos (gitara) mokymas pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas. 

Darbo užmokestis mokamas remiantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198.

Visas darbo krūvis (8 kont. val./sav.).
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
6. Pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

Iki 2021 m. rugpjūčio 24d. dokumentus pristatykite adresu:  

vdeniusismm@gmail.com Mažeikių r. Viekšniai, Mažeikių g. 2.
 
Kontaktinis asmuo: Vitalis Lizdenis, 370-610-28486,