DOKUMENTAI

DIREKTORIAUS 2021 ATASKAITA žr.>>>


2020 - 2023 STRATEGINIS PLANAS 2020 - 2021 UGDYMO PLANAS žr. >>>

2019 VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA žr. >>>

2019 MENO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS žr. >>>

2019 MENO MOKYKLOS NUOSTATAI žr. >>>

2020 MOKĖJIMO UŽ MOKSLĄ  TVARKA žr. >>>


Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-65 ,,Dėl mokesčio neformalųjį vaikų 

švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą Mažeikių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, skaičiuoti 50% sumažintą tėvų mokestį vaikų neformalųjį švietimą.

2020 m kovo mėn. - mokinių ugdymą įprasta tvarka skaičiuoti 50, kadangi ugdymo procesas vyko tik dvi savaites;

 Jeigu nustatyto karantino laikotarpiu ugdymas neorganizuojamas, tėvų mokestis neskaičiuojamas


Informacija apie darbo užmokest?:

vidut_menesinis_darbuot_DU.doc

Viešieji pirkimai:

Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų aprašas

Viešųjų pirkimų reglamentas